Toy Fair 2019: Kotobukiya, Square Enix, Dark Horse, Good Smile, QMX, and more!

NY TOY FAIR 2019 – KOTOBUKIYA, SQUARE ENIX, DARK HORSE, GOOD SMILE, QMX & MORE!

I went to NY Toy Fair 2019 and checked out Kotobukiya, Square Enix, Dark Horse, QmX, Good Smile and more! See what I saw!